Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. július 1-től augusztus 20-ig – a KLIK előírásának megfelelően – szerdánként 8:00- órától 12:00 óráig tartunk ügyeletet.

Tisztelt Szülők!

A tavalyi tanévhez hasonlóan ebben az évben is díjbekérőt kapnak a jövő évi tankönyvek árának kiegyenlítéséhez. Amennyiben a lakcímükben változás történt, azt az iskola felé jelezzék június 27-ig.

Az iskolából június 30. után kiiratkozott tanulók szülei ne fizessék be a díjbekérőt, illetve a pótvizsgára küldött diákok csak a sikeres vizsga után fizessék be a csekket!

A tankönyvek árának befizetési határideje augusztusban lesz. Azok a szülők, akik a kért határidőig nem tudják befizetni a könyvek árát, azt később is megtehetik, de a könyvek átvétele csak a befizetésről/átutalásról szóló igazolások bemutatásával lehetséges.

Azok a tanulók, akik ingyenesen kapják tankönyveiket, tehát állami normatívára jogosultak, igazolniuk kell a jogosultságot! Kérjük, gondoskodjanak fénymásolatról!

Igazolásként elfogadható:

 Családi pótlék csík –rajta gyerek neve, osztálya, szülő aláírásával

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló érvényes határozat

 Tartós betegségről szóló érvényes igazolás

 Sajátos nevelési igényről szóló, szakértői bizottság által kiállított szakvélemény

 

A TANKÖNYVEK OSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI TUDNIVALÓKAT A HONLAPON TALÁLHATNAK AUGUSZTUS 25. UTÁN!

Figyelem!

A nyári ügyelet a lakótelepi iskolában lesz (Kisfaludy u. 2.) 8:00-16:00-ig. A befizetett étkezési csekkek leadási határideje az ügyeletet megelőző hét csütörtöki napja. Az ügyelettel kapcsolatos ügyintézés a Kisfaludy utcai épületben történik.

Telefonszám: 06-24-489-472; 06-20-250-1740

Hajókirándulás

    2014-05-28-án, a kompetencia-mérés napján, hosszas tervezés és szervezés után, az alsó tagozat mindkét épületből egy tanulmányi hajókiránduláson vett részt...

 

Bővebben...

A jelentkezési lap a nyári napközis ügyeletre innen letölthető.